Sljeme 1M (Gelender Cafe) – INFO


21/3/ Sljeme 1M – upute za korištenje:

– okupljanje u podsusedu je od 7:20h,
– prijave, startnina, pitanja, odgovori, ubacivanje stvari u Stanov kombi,
– davanje urina po želji (vidi opis na dnu texta),
– polazak na 1M: 8:00h,
– staza je markirana planinarskim markacijama,
– limit na puntjarki je do 14:30h,
– svi koji stignu na Puntju iza limita neka direkt produže na Hunjku i via Gorščica i Lipa prema Vugrovcu,
– limit za prolazak staze je 10 i pol sati,
– busevi iz Vugrovca za Zg voze svaki sat vremena, a stanica je par minuta od pl.doma.

Urin info 

– rad na terenu provodi Stan 😉

Praćenje parametara oksidacijskog stresa u ljudi

Glavni istraživači: doc. dr. sc. Suzana Inić i izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan

Prije pristanka na sudjelovanje u ovom istraživanju važno je da pažljivo pročitate ovaj informirani pristanak koji sadrži sve informacije bitne za Vašu odluku o sudjelovanju u ovom istraživanju. Nakon što pročitate informirani pristanak svoja pitanja možete postaviti istraživačima koji sudjeluju u istraživanju.

1. SVRHA ISTRAŽIVANJA

Oksidacijski stres je neravnoteža između nastajanja i neutralizacije slobodnih kisikovih spojeva u organizmu koji mogu oštetiti stanice i tkiva. Smatra se da povećani fizički napor može dovesti do takvoga poremećaja. Praćenje spojeva u urinu i krvi koji nastaju oksidacijskim stresom moglo bi poslužiti kao rani pokazatelj poremećaja u organizmu. Dosadašnja istraživanja stupnja oksidacijskog stresa u sportaša ukazuju da povećana sportska aktivnost može, ali i ne mora uzrokovati pojačani oksidacijski stres. Osim toga istražilo bi se da li i u kolikoj mjeri prehrambene navike utječu na oksidacijski stres kod sportaša rekreativaca. Dobiveni rezultati ovoga istraživanja mogli bi pokazati kako pojačana tjelesna aktivnost i prehrambene navike rekreativnih sportaša utječu na oksidacijski stres u organizmu.

2. OPIS ISTRAŽIVANJA

2.1. Tip istraživanja

Znanstveno-istraživačko

2.2. Tijek istraživanja

Istraživanje će trajati oko 6 mjeseci te će se provoditi u fazama. U tom razdoblju u više navrata (prije i poslije sportskih aktivnosti) bit ćete zamoljeni da sakupite uzorak urina. Pored toga moguće je da ćete biti zamoljeni i za vađenje krvi.

1. faza (sakupljanje urina prije i poslije sportske aktivnosti) – preliminarna istraživanja za utvrđivanje koji parametri oksidacijskog stresa su dobri pokazatelji oksidacijskog stresa u sportaša rekreativaca

2. faza (drugo sakupljanje urina)

– ispitivanje utjecaja pojačane sportske aktivnosti na oksidacijsko-redukcijski status u organizmu

– ispunjavanje dnevnika o prehrani da bi se utvrdio utjecaj prehrambenih navika i fizičke aktivnosti na oksidacijski stres u organizmu

3. faza (moguće vađenje krvi) – potvrđivanje rezultata oksidacijskog stresa dobivenih u urinu i praćenje parametara oksidacijskog stresa u plazmi

Za vrijeme trajanja istraživanja nećete morati mijenjati svoje navike, ali je važno da ostanete u kontaktu s istraživačima kako bi se mogli dogovoriti o daljnjem tijeku istraživanja.

Uzorci krvi: Za uzorkovanje krvi bit će dogovoreno školovano medicinsko osoblje koje će Vam izvaditi krv. Medicinska sestra će Vam uzeti krv iz podlaktične vene. Uzeta količina krvi bit će otprilike 10 ml.

2.3. Kriteriji uključivanja

Sportaši rekreativci koji se izlažu ekstremnim fizičkim naporima.

2.4. Kriteriji isključivanja

Sportaši rekreativci koji prvi puta sudjeluju u iznimnim tjelesnim naporima.

3. MOGUĆE NEGATIVNE POSLJEDICE ISTRAŽIVANJA

Pri vađenju krvi možete osjetiti nelagodnost, a postoji i mogućnost upale vene na ubodnom mjestu. Cijeli postupak bit će nadgledan od liječnika koji sudjeluju u ovome istraživanju.

4. MOGUĆA KORIST ISTRAŽIVANJA

Sudjelovanje je dobrovoljno i kao sudionik istraživanja nećete imati financijske koristi, međutim rezultati ovoga istraživanja dat će podatke koji bi mogli imati koristi za javno zdravstvo.

5. NAKNADE

Za sudjelovanje u istraživanju nećete dobiti nikakvu naknadu.

6. TAJNOST PODATAKA

Rezultati svih pokusa bit će čuvani u tajnosti. Pristup medicinskoj dokumentaciji imat će samo istraživači koji provode istraživanje. Druge osobe neće imati pristupa podacima osim u slučaju zakonske obveze.

7. PUBLICIRANJE REZULTATA

Rezultati istraživanja bit će prezentirani na javnim skupovima, primjerice kongresima i seminarima te mogu biti publicirani u znanstvenim ili stručnim časopisima. U svakom slučaju, Vaš identitet bit će zadržan u tajnosti.

8. SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU I IZLAZAK

Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno. U bilo kojem trenutku možete prestati sudjelovati u istraživanju bez ikakvih štetnih posljedica.

9. NAČIN KONTROLE ZDRAVSTVENOG STATUSA

Rezultati istraživanja pokazat će utjecaj fizičke aktivnosti i prehrambenih navika na održavanje normalnih vrijednosti oksidacijskog stresa u organizmu.

10. OSOBA ZA KONTAKT

Kao sudionik istraživanja imate pravo na informacije o istraživanju. Pitanja vezana za istraživanje možete postavljati tijekom sudjelovanja u istraživanju. Bit ćete upoznati s novim značajnim rezultatima koji bi mogli utjecati na Vašu sigurnost ili odluku o daljnjem sudjelovanju u istraživanju.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno kontaktirajte glavne istraživače: doc. dr. sc. Suzanu Inić i izv. prof. dr. sc Anu-Mariju Domijan sa Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, e-mail: sinic@pharma.hr; adomijan@pharma.hr.

UPRI!

prognoza: http://prognoza.hr/tri_karta.php?id=tri&param=Zagrebacka&code=Zagreb_Maksimir

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.