Sljeme toranj
u.p.r.i gelender predstavlja
Zapamti me

MK 11